Aktualności

Zmiana terminu składania ofert z dnia 22.07.2014 r. na dzień 29.07.2014 r.

W związku z publikacją w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S) oraz udostępnieniem w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) ogłoszenia Zamawiającego o zmianie terminu składania ofert, niniejszym Zamawiający informuje, że postanowił przedłużyć termin składania ofert z dnia 22.07.2014 r. do dnia 29.07.2014 r. Godzina składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 11.30. Rozstrzygnięcie  przetargu nastąpi o godz. 12.00.
 

Data aktualizacji: 2014-07-18 13:50:37