Aktualności

Odpowiedzi na pytania oferentów

W związku z zapytaniami dotyczącymi przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Powstańców w Krakowie informujemy, iż odpowiedzi na zgłoszone pytania dostępne są w siedzibie Spółki.

Zapytania:

http://www.bip.mda.malopolska.pl/bipfiles/1495798269_zapytania_do_przetargu.pdf

Data aktualizacji: 2017-05-26 13:37:34