AKTY PRAWNE

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. Nr 67, poz.619)