INSTRUKCJA OBSŁUGI

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to serwis internetowy przeznaczony do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych. Ekran, na którym prezentowane są treści zawarte w Biuletynie został podzielony na następujące cztery obszary:

  • nagłówek ekranu zawierający logo BIP oraz narzędzie do wyszukiwania,
  • pionowe menu umieszczone z lewej strony ekranu,
  • główne okno ekranu umieszczone z prawej strony menu,
  • stopkę zawierającą informacje o dacie ostatniej aktualizacji oraz łącznej liczbie odsłon wszystkich podstron Biuletynu.

W celu łatwego odszukania potrzebnych informacji, po lewej stronie ekranu umieszczone zostało menu podzielone na grupy tematyczne. Wybranie dowolnej pozycji tego menu następuje poprzez jednokrotnie kliknięcie lewym klawiszem myszki. Wybrana pozycja menu zostaje podświetlona kolorem czerwonym, a odpowiadająca jej informacja pojawia się w głównym oknie, z prawej strony ekranu.

Dodatkowo Biuletyn został wyposażony w moduł przeszukiwania, ułatwiający odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w opublikowanych tekstach. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo, należy wpisać je w jasno czerwone pole umieszczone w prawej dolnej części nagłówka a następnie kliknąć myszką na znajdujący się po prawej stronie tego pola przycisk z napisem 'Szukaj'. Rezultaty wyszukiwania są prezentowane w głównym oknie, po prawej stronie ekranu, w postaci listy tytułów dokumentów zawierających poszukiwane słowo lub frazę. Przeglądanie treści wyszukanych dokumentów jest możliwe po kliknięciu na tytuł wybranego dokumentu.

W Biuletynie Informacji Publicznej mogą być prezentowane trzy rodzaje dokumentów: teksty samodzielne oraz pliki w formacie pdf, lub pliki gaficzne (jpg,gif).

Każdy publikowany w biuletynie tekst jest automatycznie uzupełniany dodatkowymi informacjami określającymi:
  • redaktora, odpowiedzialnego za informacje,
  • datę i godzinę wprowadzenia,
  • datę i godzinę ostatniej modyfikacji,
  • liczbę odsłon dokumentu od dnia pierwszej publikacji,

Te dodatkowe informacje są wyświetlane pod właściwym tekstem publikowanego dokumentu.

Treść prezentowana na ekranie może zostać wydrukowana na drukarce podłączonej do komputera, na którym przeglądany jest BIP. W celu sporządzenia wydruku wystarczy kliknąć na ikonę drukarki albo słowo 'drukuj', umieszczone pod prezentowanym tekstem, z lewej strony głównego okna. Po kliknięciu na ikonę drukarki, na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno zawierające tekst przygotowany do druku. W stopce drukowanego tekstu automatycznie zostanie umieszczona data sporządzenia wydruku.